Carnegie Private Banking App

Carnegie tog steget att bli mobila. Jag tillsammans med en UX tog fram konceptet och designen till deras nya Private Banking app. Projektet innefattade, förutom design och koncept, även varumärkesbyggande åtgärder i appen. Något som parallellt också applicerades ut på Carnegies övriga varumärke.

Kund: Carnegie.  Min roll: Designer / Art Director på Valtech