Intel Finger Bootcamp

Intels nya tablets är så snabba så du måste träna dina fingrar för att hinna med när du använder deras produkter. Genom detta spel som är helt browserbaserat och skapat för mobiler och tablets så utsätter du dig för fem olika övningar som ska träna dina fingrar.
 
Kund: Intel. Byrå: Party. Produktionsbolag: North Kingdom. Min roll: Art Director / Designer på North Kingdom.

Spelas i mobil eller tablet på: intel.com/bootcamp