Lantmännen

Uppdraget var att paketera Lantmännens alla innovativa initiativ på ett inspirerande sätt. Det handlade också om att stärka Lantmännen som varumärke med fokus på innovation. Lantmännen är norra europas ledande jordbrukskooperativ inom jordbruk, maskiner, bioenergi och livsmedelsprodukter. Lantmännen ägs av 25 000 bönder. Arbetet skedde i ett tvärfunktionellt team i nära samarbete med utvecklare och verksamhet.

 

Kund: Lantmännen

Min roll: UX/UI på Valtech.