Rädda Barnen

Rädda Barnen är en global barnrättighetsorganisation som har funnits sedan 1919. Uppdraget omfattade att skapa en ny webbplats med tydligare fokus på insikter om organisationen, berättelser och enklare och mer effektiva flöden för de viktigaste aktiviteterna på webbplatsen, exempelvis ge en gåva. En viktig del av arbetet handlade också om tillgänglighet och anpassning till WCAG. Arbetet skedde i ett tvärfunktionellt team i nära samarbete med utvecklare och verksamhet.

 

Kund: Rädda Barnen.
Min roll: Lead UI på Valtech.

 

Besöks på: https://www.raddabarnen.se/